Država

Bosna i Hercegovina

Grad/Selo

Brod

Sektor

Niskogradnja

Radovi

Priprema terena
Podzemni radovi
Finalni radovi popločavanje

Klijent

Benzinska pumpa Brod

Status
Početak radova

Avgust, 2018

Završetak radova

April ,2019

Benzinska pumpa Brod

Priprema terena, i podzemni radovi za benzinsku pumpu u brodu. Ugradnja ivičnjaka i uređenje kompletnog prilaza objektu benzinske pumpe.

Radovi Galerija