Država

Bosna i Hercegovina

Grad/selo

Modriča

Sektor

Niskogradnja

Radovi

Priprema terena
Ugradnja kocke
Dostava materijala

Klijent

Fizičko lice

Status
Početak

Jun, 2015

Kraj

Decembar, 2017

Restoran Vodenica

Uređenje Ljetnje bašte za restoran “Vodenica” u Modriči

Radovi galerija